Tu wybudujemy wyciągi


Przed 1988 rokiem Łysa Góra była białą plamą na mapie narciarskiej Polski *).

Aesculap zrobił coś z niczego. Stworzył stację narciarską dla swoich wychowanków i mieszkańców Jeleniej Góry. Bo ideą działania Szkoły i Klubu było wyprowadzenie dzieci i młodzież w góry, zapewnienie im dobrych warunków do nauki jazdy na nartach. Działano w myśl hasła wymyślonego przez pana Stanisława "Wychowanie przez góry dla gór".

Państwo Rażniewscy i ich przyjaciele od momentu założenia Eskulapa dążyli do budowy własnych wyciągów (i stopniowo realizowali zamierzenia). Przypomnę tylko: pierwsze wyrwirączki pod Łabskim Szczytem, przy Odrodzeniu, na Wiciarce, w Sarajewie (tak nazywaliśmy dwa kameralne stoki pod Szerzawą w Jagniątkowie). I wreszcie Góry Kaczawskie... Osobny rozdział, najpoważniejszy okres inwestycji Aesculapa. Na stok Ulimka zostają przeniesione wyciągi z Jagniątkowa. Tam odbywają się jakiś czas zajęcia naszej szkoły narciarskiej. Jeden z wyciągów był w tym czasie usytuowany na północnym zboczu Góry Widok. A w 1988 roku rozpoczęto budowę pierwszego wyciągu na Łysej Górze. Wszystkie te działania stanowią przykład na to, co można zrobić społecznie - wspólnymi siłami. Przez długie lata broniliśmy się przed słowem "komercja". Podobno taka postawa była zaprzeczeniem racjonalnego, biznesowego podejścia do życia. Pomimo wszystko nikt jednak, nie jest w stanie podważyć naszych osiągnięć. Aesculap wybudował stację narciarską, którą prowadzą i używają jego członkowie. Korzystają z niej mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic. Przyjeżdżają tu narciarze z całej południowo-zachodniej Polski.


Stacja Aesculapa w Jagniątkowie - 1988 rok


Słabym punktem Łysej Góry jest niewielka wysokość nad poziomem morza. Górne stacje wyciągów narciarskich są usytuowane na wysokości 680 m n.p.m. Przy nieco cieplejszej zimie sprawa ta nabiera kolosalnego znaczenia. Śnieg topnieje szybko w niewysokich Górach Kaczawskich. Łagodne temperatury, grubo powyżej zera stopni Celsjusza, powodują spustoszenie w pokrywie śniegu. Trzeba wiedzieć, że średnia temperatura w najzimniejszych miesiącach styczniu i lutym wynosi tutaj tylko od - 0,5 do -1,7 stopnia Celsjusza. I mimo tego, że na zacienionych, północno-wschodnich stokach śnieg może utrzymywać się do 80 – 90 dni, to zdarzają się zimy bezśnieżne.Teresa i Stanisław Rażniewscy - twórcy Aesculapa i Łysej GóryNadeszły katastrofalne ocieplenia. Najpierw w latach 2007 - 2008. Wtedy udało się przetrwać. Jednak po bardzo słabym sezonie 2013/ 2014 sytuacja stała się dramatyczna. Dnia 2 marca 2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej na Łysej Górze odbyło się pamiętne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym prawnik po zapoznaniu się ze stanem finansów szkoły zasugerował ogłoszenie jej upadłości. Aby ratować firmę zwolniono pracowników (między innymi niżej podpisanego) i 23 października 2014 roku zawiązano spółkę Łysa Góra. Wspólnikiem SN i SKS Aesculap stały się dwie osoby fizyczne, działające w branży narciarskiej. Spółka swoją działalność na Łysej Górze rozpoczęła od zmiany nazwy stacji. Przypomnę tylko, że w 2011 roku decyzją Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap odbyła się uroczystość nadania naszej stacji narciarskiej imienia Teresy i Stanisława Rażniewskich. I od tamtej chwili pełna nazwa brzmiała: Mikrostacja Sportów Zimowych i Letnich im. Teresy i Stanisława Rażniewskich. Przez cztery lata tablica z tą nazwą widniała w miejscu reprezentacyjnym - nad wejściem (z tarasu) do kawiarni. W 2014 roku ośrodek nazwano Ski Arena Łysa Góra. A co z tablicą pamiątkową? W chwili obecnej można zobaczyć ją w kącie - na ścianie - z tyłu budynku kasy.

Więcej


Autor na tarasie przy kawiarni na Łysej Górze w 2017 roku. W latach 2015 - 2018 przebywa na świadczeniu przedemerytalnym i został zatrudniony na umowę-zlecenie w SN i SKS AESCULAP jako jeden z kilku instruktorów (poza tym nie pełnił już żadnych innych funkcji i nie był członkiem Zarządu Szkoły)


Tekst i zdjęcia
Michał Rażniewski


*) Niniejsza strona zawiera historię (teksty, multimedia) mikrostacji do roku 2014.

**) Narty - Skionline.pl - ośrodki narciarskie, warunki, sprzęt - artykuł z dnia: 2015.01.08.

Popularne posty

Obraz

Likwidacja

Obraz

Album